Snooker, chắc chắn một trong những biến thể của khó khăn nhất bida.
Tìm hiểu để nắm vững các quy tắc của trò chơi trong thể loại này.