Pháp bida game (carambola)

Cố gắng thay chậu trò chơi bi-a bằng cách đặt tất cả các quả bóng trong các lỗ.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
Phap-bida-game-carambola
75% yêu thích trò chơi