Đào tạo trò chơi trơi

Bỏ túi tất cả các quả bóng trong một tối thiểu của đột quỵ.
Hãy cẩn thận không để bỏ túi bóng trắng, bạn có nguy cơ mất điểm.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
Đào-tạo-trò-chơi-trơi
69% yêu thích trò chơi