Trò chơi bi-a (Billiard Blitz 3)

Mục đích là để đặt các quả bóng vào lỗ theo thứ tự, một quả bóng, sau đó là 2, và như vậy.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
Tro-choi-bi-a-billiard-blitz-3
69% yêu thích trò chơi