Nhanh chóng để chơi bi-a

Mục đích là để đặt tất cả các quả bóng trong các lỗ trước khi bộ đếm thời gian cho cấp độ tiếp theo.
Đến mức mesurs làm tăng số lượng của quả bóng và khó khăn cũng.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
Nhanh-chóng-để-chơi-bi-a
83% yêu thích trò chơi