Bể bơi Maniac

Hãy thử để có được bóng trong đột quỵ ít hơn có thể. Hãy thử cũng thiết lập các shot rộng nhất có thể chiến thắng liên tiếp.

Tất cả trò chơi
Be-boi-maniac
84% yêu thích trò chơi