Ô tô và trò chơi Bida

Trong trò chơi bi-a đuôi đã được thay thế bằng một chiếc xe hơi, nhưng mục tiêu là như nhau.
Di chuyển xe để mang lại cho tất cả các quả bóng trong các lỗ.

Điều khiển.

  • : Di chuyển xe.

Tất cả trò chơi
O-to-va-tro-choi-bida
89% yêu thích trò chơi