Billiards trò chơi với con chó và cừu

Trong con cừu này trò chơi hồ bơi đã thay thế các quả bóng và đuôi của con chó.
Mục đích là để giúp con chó để mang lại những con cừu vào tất cả các lỗ. Hãy nhanh chóng bởi vì bạn chỉ có một vài giây.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
Billiards-tro-choi-voi-con-cho-va-cuu
75% yêu thích trò chơi