Tất cả các trò chơi bi-a khác thường nhất được tập hợp trong thể loại này, chẳng hạn như trò chơi của hồ bơi với cừu, rùa, bom ...