English Billiards Multiplayer trò chơi

Hai chế độ trò chơi có sẵn trong trò chơi bi-a.
Một chế độ chơi đơn, trong đó bạn phải mang theo các quả bóng vào lỗ càng sớm càng tốt, và chế độ chơi 2 hoặc bạn phải đối mặt với một người bạn.

Điều khiển.

  • : Chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
English-billiards-multiplayer-tro-choi
82% yêu thích trò chơi