PoolManiac là một trang web dành riêng để chơi bi-a miễn phí.
Khám phá tất cả các biến thể của trò chơi này sinh ra trong thế kỷ 15 bi-a Pháp, Anh, Mỹ, và thậm chí bi da.