సోలో లో బిలియర్డ్స్ ఆట

మీరు వీలైనన్ని బంతుల్లో వంటి గెలుచుకున్న 2 నిమిషాలు.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
సోలో-లో-బిలియర్డ్స్-ఆట
81% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను