గెలాక్సీ స్నూకర్ ఆట

బిలియర్డ్స్ బంతులు ఈ ఆట గ్రహాలు స్థానంలో, అన్ని రంధ్రాలు లో ఉంచటానికి ప్రయత్నించండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

అన్ని ఆట
గెలాక్సీ-స్నూకర్-ఆట
73% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను