Snooker, určite jednou z variantov, z gulečník najťažších.
Naučte sa ovládať pravidlá hry v tejto kategórii.