Автомобил и играше Билјард

Во оваа игра на билијард опашка е заменет со автомобил, но целта е иста.
Се движи автомобилот да се донесат сите топки во дупки.

Контроли.

  • : Премести на автомобилот.

Сите игри
Автомобил-и-играше-Билјард
89% сакам оваа игра