Тешко базен

Започнете со pocketing првата топка, а потоа на вториот и така натаму.

Контроли.

  • : Игра со глувчето.

Сите игри
Тешко-базен
85% сакам оваа игра