விளையாட்டு பில்லியர்ட்ஸ் (பூல் கிங்)

இலக்கு, வரிசையில் ஓட்டைகள் ஒன்று 2 தொடர்ந்து பந்து, மற்றும் பல பந்துகளை போட வேண்டும்.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : சுட்டி விளையாடு.

அனைத்து விளையாட்டு
விளையாட்டு-பில்லியர்ட்ஸ்-பூல்-கிங்
66% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்