انگلیسی بیلیارد بازی چند نفره

دو حالت های بازی در دسترس هستند در این بازی بیلیارد.
حالت تکنفره است که در آن شما باید توپ را به چاله ها را در اسرع وقت، و 2 بازیکن در حالت و یا شما با آن روبرو هستند، یک دوست است.

گروه شاهد بود.

  • : بازی با ماوس است.

همه بازی ها
انگلیسی-بیلیارد-بازی-چند-نفره
68% عاشق این بازی