بازی بیلیارد با شکلک در فضا

هدف این است که برای به دست آوردن تمام صورتک از سوراخ است.
به نمره به عنوان بسیاری از نقاط که ممکن است، شما باید از خندانک ها در سوراخ مربوطه را به رنگ خود قرار داده است.

گروه شاهد بود.

  • : بازی با ماوس است.

همه بازی ها
بازی-بیلیارد-با-شکلک-در-فضا
65% عاشق این بازی