بازی بیلیارد با سگ و گوسفند

در این بازی گوسفند استخر به جای توپ و دم سگ.
هدف این است که برای کمک به سگ گوسفند به تمام سوراخ را. سریع باشید زیرا شما فقط چند ثانیه.

گروه شاهد بود.

  • : بازی با ماوس است.

همه بازی ها
بازی-بیلیارد-با-سگ-و-گوسفند
73% عاشق این بازی