Tout snooke jwèt nou yo rive ansanm nan seksyon sa a.