Μπιλιάρδο, σίγουρα μία από τις παραλλαγές του μπιλιάρδου σκληρότερα.
Μάθετε να δαμάσει τους κανόνες του παιχνιδιού σε αυτή την κατηγορία.