ગેમ બિલિયર્ડ્સ (પૂલ રાજા)

ધ્યેય માટે છિદ્રો માં બોલમાં મૂકવા માટે, એક બોલ, 2 અનુસરતા, અને તેથી છે.

કંટ્રોલ્સ.

  • : માઉસ સાથે રમો.

બધા રમતો
ગેમ-બિલિયર્ડ્સ-પૂલ-રાજા
71% આ રમત પ્રેમ