જગ્યા માં સ્માઇલીઝ સાથે બિલિયર્ડ્સ રમત

ધ્યેય માટે છિદ્રો ના તમામ smileys વિચાર છે.
શક્ય હોય તેટલી બિંદુઓ તરીકે સ્કોર, તમે તેમના રંગ અનુરૂપ છિદ્ર માં smileys મૂકવા જોઇએ.

કંટ્રોલ્સ.

  • : માઉસ સાથે રમો.

બધા રમતો
જગ્યા-માં-સ્માઇલીઝ-સાથે-બિલિયર્ડ્સ-રમત
50% આ રમત પ્રેમ