અમેરિકન વર્ચ્યુઅલ બિલિયર્ડ રમતમાં

પૂંછડી મદદથી છિદ્રો માં તમામ બોલમાં મૂકો.

કંટ્રોલ્સ.

  • : માઉસ સાથે રમો.

બધા રમતો
અમેરિકન-વર્ચ્યુઅલ-બિલિયર્ડ-રમતમાં
71% આ રમત પ્રેમ