სნუკერი, აუცილებლად ერთი ვარიანტი Billiards უმძიმესი.
ვისწავლოთ მასტერ თამაშის წესები ამ კატეგორიაში.