PoolManiac billar free eskainitako webgune bat da.
Ezagutu Joko honen aldaera guztiak mendean 15ean billiard frantsesez, ingelesez, American, eta are billarra jaio zen.